Myco-Gazon Protoplus

9-3-5
100% organische onderhoudsmeststof voor het gazon.
Het bevat mycorrhiza-schimmels, composteringsbacteriën en Protozoa. Door de mycorrhiza-schimmels groeien de wortels van het gras breder uit en dieper weg. Door dit vergrootte worteloppervlak is het gras beter in staat voedingsstoffen uit de bodem te halen. Het gazon zal hierdoor minder gevoelig zijn voor droogte en vorst. Toevoeging van protozoa zorgt voor een snellere aanvangswerking.
De composteringsbacteriën voorkomen viltvorming.