Floranid Twin Turf BS

20+5+8 (+2 MgO + sporenelementen)
Gazonmeststof met langdurige werking, verrijkt met bacteri.n. Bijna 50% van de aanwezige stikstof is aanwezig onder de vorm van Isodur., die geleidelijk en optimaal vrijgesteld wordt gedurende een periode van ongeveer 3 maanden. Door de aanwezigheid van Bacillus subtilis E4-CDX. krijgt men een hoger weerstandsvermogen van de grassen en een gezonde wortelgroei.