Floranid Twin Permanent

16+7+15 (+2) + sporenelementen; 6% isodur en crotodur.
Voor rozen, beplanting, groenblijvende planten. Ideale meststof voor een mooi en groen gazon in de zomermaanden of bij doorzaaien + bezanden van het gazon.