Floranid Twin Club

10-5-20+4Mg - 6% isodur en crotodur.
Helpt je gazon gezond door de winter heen en houdt het eveneens groen.